راز یک ‌دستی پیرامون یحیی گل‌ محمدی، مربی باشید!

آن‌ها که سکوت کرده‌اند و آن‌ها که تأییدش می‌کنند. پس این راز موفقیت کجا بوده که این‌چنین یکدستی تاریخی‌ای پیرامون یک مربی و تیمش شکل گرفته؟ در ادامه با بررسی … ادامه مطلب