اسکوچیچ در ۴٠ دقیقه؛ هشت ماه اشتباه!

تیم ملی اسکوچیچ، بازی دوستانه برابر ازبکستان را برنده از زمین بیرون آمده، اما اطمینان از بردن برای ما که بردن ویلموتس را آن‌چنان مقتدر و قاطع دیده‌ایم، خودکشی مطلق … ادامه مطلب